Tyna Adebowale Nigerian, b. 1982

 • Tyna Adebowale, I See You From A Distance #07, 2019
  I See You From A Distance #07, 2019
 • Tyna Adebowale, I See You From A Distance #08, 2019
  I See You From A Distance #08, 2019
 • Tyna Adebowale, I See You From A Distance #12, 2019
  I See You From A Distance #12, 2019
 • Tyna Adebowale, I See You From A Distance Series #09, 2019
  I See You From A Distance Series #09, 2019
 • Tyna Adebowale, I See You From A Distance Series #11, 2019
  I See You From A Distance Series #11, 2019
 • Tyna Adebowale, Untitled #001, 2019
  Untitled #001, 2019
 • Tyna Adebowale, The Stare, 2015
  The Stare, 2015
 • Tyna Adebowale, Tom #00, 2013
  Tom #00, 2013