Data Oruwari Nigerian, b. 1987

 • Data Oruwari, Ala’s Return, 2019
  Ala’s Return, 2019
 • Data Oruwari, Anya-Anwu, 2019
  Anya-Anwu, 2019
 • Data Oruwari, Celestial Intuition, 2019
  Celestial Intuition, 2019
 • Data Oruwari, Hand of A Healer I, 2019
  Hand of A Healer I, 2019
 • Data Oruwari, Hand of A Healer II, 2019
  Hand of A Healer II, 2019
 • Data Oruwari, Adanma, 2016
  Adanma, 2016
 • Data Oruwari, ATETE, 2016
  ATETE, 2016
 • Data Oruwari, Egungun - Oya, 2016
  Egungun - Oya, 2016